VISION& UPPDRAG


Vision

Vår vision är att vara det självklara vardagsrummet i city där unga kan mötas. En plats där alla känner sig välkomna och respekterade, och där personal såväl som besökare efterlever kraven på nolltolerans mot rasism, sexism, homo, trans- och funkofobi. Vi vill vara en verksamhet som vågar ta initiativ som bryter mot normen och som inte räds att stå upp för uttryck, grupper eller konstformer som den rådande normen inte uppmärksammar eller ger utrymme för. Verksamhetsidé

Deed är en drogfri mötesplats som erbjuder unga mellan 16-21 år en gemenskap som inte är beroende av droger eller alkohol. Vi erbjuder kulturella arrangemang och aktiviteter som är utformade utifrån ungas intressen, men även upplevelser och möten som inte redan är självklara inslag i ungas vardag. Vi ser och möter ungdomar där de befinner sig, våra ungdomsledare är lyhörda lyssnare och vi praktiserar tystnadsöverenskommelse i samtalen med våra besökare. Uppdrag 

Deed i sin nuvarande form har funnits sedan 2016. Dessförinnan har verksamheten funnits under andra namn, organisationsformer och lokaler med start 1983. Idag kan Deed bedriva sin verksamhet tack vare uppdragen från Svenska Kyrkan och Örebro Kommun. Deed är en del av Örebro Stadsmission och i allt vi gör och står för följer vi värdeorden: värme, lika värde, hållbarhet och mod. Läs mer om Örebro Stadsmission här.