UNG PENG


Ung Peng är Region Örebros kultur-stipendium för unga mellan 13-25 år.


”Du kan söka upp till 6 000 kr för att genomföra ett kulturarrangemang inom till exempel musik, dans, teater, konst, film eller poesi. Ditt arrangemang ska i första hand
rikta sig till personer i åldrarna 13-25 år.”


Har du en idé eller ett projekt som du skulle vilja genomföra hos oss? Vi hjälper dig från början till slut, kom in till oss så skriver vi en ansökan tillsammans!


Klicka här för att läsa mer om stipendiet